Školení první pomoci pro laickou a odbornou veřejnost

První pomoc

První pomoc

První pomoc zahrnuje komplexní péči o pacienta od vzniku příhody do jeho předání záchranné službě. Zahrnuje i technické řešení.

Označení chemikálií

Co to je KEMLER kód a jak se označují chemikálie. Co lze vyčíst z oranžové tabulky, kterou se označují cisterny převážející chemikálie.

Autolékárnička

Povinná výbava každého motoristy a motocyklisty. Divili byste se, ale povinnou lékárničku má ve své výbavě i vrtulník záchranné služby. Víte co v ní všechno je a umíte to použít?

Úrazové stavy

Další z obsáhlejších kapitol, ve které se věnujeme nejrůznějším úrazům a stavům, které vznikají úrazem. Prevence vzniku úrazu je nejjednodušší první pomocí.

Krvácivé stavy

Účinná zástava masivního zevního krvácení je jediným úkonem, který má přednost před zahájením neodkladné resuscitace. Umíte vytvořit tlakový obvaz?

Intoxikace - otravy

Utvořte si ucelený přehled o nejčastějších otravách a intoxikacích a naučte se poskytnout vhodnou první pomoc, abyste zabránili prohlubování stavu.

Chřipková onemocnění

Doména posledních let. Viry ohrožují zdraví lidstva také od nepaměti. Podívejte se na příznaky a léčbu akcentovaných onemocnění - ptačí či prasečí chřipky.