Školení první pomoci pro laickou a odbornou veřejnost

VITAE - pracovní skupina lektorů první pomoci


Pracovní skupina Vitae vznikla na základě stále stoupající poptávky po provozování školení první pomoci v našem okolí v roce 2005. Původně měla skupina pouze dva členy - zakladatele - Petra Bureše a Jaroslava Mendla, v roce 2006 jsem se přidal i já - Radek Urban. Společně již 10 let učíme nejen ústeckou veřejnost postupům neodkladné první pomoci, kterou jsou i laici povinni poskytnout ze zákona.


Všichni řádní členové pracovní skupiny Vitae jsou zdravotničtí záchranáři s patřičným vzděláním a mnohaletou praxí, jak na zdravotnickém operačním středisku, v pozemních výjezdových složkách, tak i v letecké záchranné službě. Všichni jsme zaměstnáni na Zdravotnické záchranné službě v Ústí nad Labem.

Naším cílem je rozšířit naše znalosti o první pomoci mezi nejširší laickou veřejnost, proto provádíme besedy a školení ve firmách, školách a nejrůznějších institucích. V rámci našeho projektu "Nebuďme lhostejní, pomáhejme druhým" jsme navštívili již řadu měst a proškolili zaměstnance mnoha i významných českých firem. Samozřejmě, že jsme ale rádi za každého, kdo projeví chuť a vůli zdokonalit se v postupech neodkladné první pomoci, protože jako řidiči, bychom správně všichni měli, z autoškoly minimálně, umět první pomoc poskytnout. Dokonce máme mezi svými posluchači i takové hrdiny, kteří naše povídání přenesli i do své praxe a pomohli člověku v nesnázích, z čehož máme největší radost.

Mezi naše aktivity patří i zajišťování nejrůznějších sportovních akcí, ale vzhledem k našemu omezenému počtu jich není mnoho. Za zmínku stojí zajištění zdravotnického dohledu při domácích zápasech BK Ústí nad Labem v Mattoni NBL. Další sportovní akcí většího významu jsou každoroční závody na místním skateparku. Jinak se soustředíme především na mluvené slovo a drobné "herecké" etudy.

Podílíme se i na vzdělávání zdravotnických pracovníků v nelékařských profesích a jsme schopni i ochotni odborné kurzy opatřit souhlasným stanoviskem profesní společnosti České asociace sester a obohatit, tak vaše konto několika body do systému celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků v nelékařských profesích.

V roce 2006 vyhrál Petr Bureš, v rámci každoroční soutěže zdravotnických záchranných služeb z celé ČR i Evropy - Rallye Rejvíz, národní soutěže operátorů zdravotnických operačních středisek "Zlaté sluchátko 155".


Všichni naši lektoři jsou zdravotničtí pracovníci s dosaženým vyšším odborným vzděláním v oboru zdravotnický záchranář. Zároveň jsou všichni registrováni ministerstvem zdravotnictví České republiky podle zákona č. 96/2004 sb., a tudíž způsobilí vykonávat zdravotnické povolání samostatně bez odborného dohledu. Odborným garantem je náměstek pro léčebnou preventivní péči Zdravotnické záchranné služby v Ústí nad Labem, MUDr. Eva Smržová, která má atestaci v oboru anesteziologie a resuscitace a v oboru urgentní medicíny a medicíny katastrof.

Na konci roku 2014 absolvovali úspěšně dva členové Vitae prestižní a mezinárodně uznávaný kurz zabývající se rozšířenou resuscitací - ALS Provider.

Na konci roku 2021 se náš tým zúžil pouze na dva stálé členy. Díky vysokému pracovnímu vytížení, v rámci plnění svých povinností, se cesty pracovní skupiny VITAE a Petra Bureše rozdělily. Tým externích lektorů, ale zůstává dál a v roce 2022 jsme absolvovali opět velkou řadu školení ve firmách, školách a nejrůznějších provozech včetně zdravotnických zařízení. 

Také jsme se paralelně začali věnovat partnerskému projektu RESCUE POINT.Portfolio