Školení první pomoci pro laickou a odbornou veřejnost

Diabetes Mellitus - Cukrovka

Diabetes Mellitus - Cukrovka je autoimunitní onemocnění, způsobené poruchou tvorby inzulínu ve slinivce břišní, přesněji jejích Langerhansových ostrůvků, což má za následek poruchu metabolismu cukrů v organismu. Cukr je hlavním zdrojem energie pro mozek a nervovou tkáň. Onemocnění se projevuje zvýšenou hladinou cukru - glukózy v krvi a současně je zasažen i metabolismus ostatních živin v organismu. Onemocnění způsobuje dvě zásadní komplikace - hypoglykémii a hyperglykémii.
Z hlediska vzniku rozeznáváme několik typů onemocnění zvaného cukrovka.
Diabetes I. Typu - nemocný je závislý na mimotělní dodávce inzulínu a vzniká již v raném dětství, produkce inzulínu je buď vymizelá úplně, nebo je natolik snížena, že nestačí pokrýt potřeby organismu pro metabolismus cukrů v těle.
Diabetes II. Typu - tento typ je lidově nazýván též "stařecká cukrovka", ale může postihnout starce již ve 30. roce života. Léčba je prováděna několika způsoby, dle závažnosti poruchy tvorby inzulínu v Langerhansových ostrůvcích ve slinivce. Léčí se buď nasazením dietetických opatření, podáváním perorálních anti-diabetik nebo dodávkou inzulínu injekční formou.
Těhotenský diabetes - u žen během těhotenství se může přechodně zvýšit hladina krevního cukru, která se po porodu opět upravuje k normálu, proto ženy v těhotenství procházejí vyšetřením na zjištění hladiny krevního cukru v zátěžovém testu, který je pro některé těhotné ženy dosti nepříjemný vzhledem k jeho průběhu. Ale asi mi všechny dají za pravdu - mám to od vlastní ženy - , že proti vlastnímu porodu je to procházka růžovým sadem J
Porucha glukózové tolerance - hladina krevního cukru kolísá při jednotlivých vyšetřeních, ale produkce inzulínu je zatím dostatečná, proto se zavádějí v rámci léčby prevenční opatření, zavedení diety u nemocného.

Hypoglykémie - snížená hladina cukru < 3,5 mmol/l

Stav, který je u diabetika nejčastěji způsoben dietní chybou, kdy se nedostatečně nají po aplikaci běžné dávky inzulínu, čímž dojde ke kritickému snížení hladiny krevního cukru. Další velice častou příčinou vzniku tohoto stavu je nadměrná fyzická zátěž. Tento stav se potom projevuje celkovým postižením organismu, který na nízkou hladinu cukru v krvi reaguje téměř ihned v řádech minut nebo maximálně desítek minut. Proto je tento stav považován za akutnější z hlediska postižení základních životních funkcí, kdy vývoj příznaků až do bezvědomí bývá u nemocného velice rychlý, proto je nutná včasná první pomoc.

Příznaky - nevolnost, hlad, slabost, pocení, zrychlená tepová frekvence, zmatenost, někdy agresivita často připomínající opilost (diabetik vás málokdy odmítne, když mu nabídnete pomoc), mělký dech bez zápachu, klidový třes končetin, křeče, bledost, bezvědomí nastupující již po několika málo minutách.


Hyperglykémie - zvýšená hladina cukru > 6,5 mmol/l

Stav, ke kterému dochází při velkém přísunu cukrů nebo nedostatečné či chybějící předepsané dávce inzulínu, když si nemocný zapomene píchnout, což případ spíše pacientů v pokročilém věku. V těchto případech je ideálním řešením péče pečovatelské služby, která aplikaci inzulínu zajistí prostřednictvím zdravotních sester dojíždějících k nemocným přímo domů. Častým jevem je i úmyslné vynechání běžné dávky u lidí, kteří již nezvládají svou nemoc a chtějí "zemřít", nebo u dětí často v pubertálním věku, kdy mají pocit, že je jim jejich onemocnění na obtíž a sabotují léčbu. Zvláště tento odmítavý přístup je u nemocných nebezpečný, protože si mohou jednoduše a celkem i rychle způsobit závažné metabolické potíže až smrt.
Z hlediska vývoje stavu nemocného až do bezvědomí počítáme čas v hodinách spíše dnech.

Příznaky - poruchy dýchání, Kussmaulovo hluboké dýchání, v dechu může být cítit aceton, žízeň, slabost, suchá kůže, poruchy vědomí, bezvědomí nastupuje pomaleji.

První pomoc

Nemocný je při vědomí - pokud jste si 100% jisti, že nemocný dokáže cokoliv sníst nebo vypít, podejte mu cukr v jakékoliv podobě - kostka cukru, čokoláda, chleba s máslem, sladký čaj, limonádu
Nemocný je v bezvědomí - pokud je spavý, na hranici vědomí nebo v bezvědomí, tak v žádném případě nepodávejte nic ústy, protože by se mohl nemocný udusit, ihned zavolejte na linku 155 a sledujte u nemocného základní životní funkce až do příjezdu záchranné služby, v případě jejich poruchy zahajte neprodleně neodkladnou resuscitaci. Nemocným, kteří mají u sebe lék první pomoci - Glukagen - podejte jej do svalu.
Protože, již malý přísun cukru v případě hypoglykémie, přivodí nemocnému viditelné zlepšení a nemocnému v hyperglykémii výrazně neuškodí, nemusíte se bát nesprávného rozlišení stavu. Samozřejmě u nemocných, kde máme možnost změřit hladinu krevního cukru glukometrem, provádíme léčbu cíleně.

Navštivte internetové stránky firmy Medatron, která se zabývá problematikou diabetu u dětí i dospělých