Školení první pomoci pro laickou a odbornou veřejnost

Poranění chemikáliemi

Chemická poranění jsou nebezpečná, protože způsobují narušení integrity kůže a sliznic. Přes takto porušenou kůži nebo sliznici se může do organismu dostat jakákoliv infekce a způsobit vážnější problémy. Při neopatrném poskytnutí první pomoci lze postiženému i ublížit. Důležité je si uvědomit to, že jakoukoliv chemikálii při potřísnění musíme dostat co nejrychleji z těla pryč a při pozření co nejvíce naředit. Chemická poranění vznikají nejčastěji při neopatrné nebo neodborné manipulaci s těmito látkami, další příčinou poranění jsou sebepoškozující pokusy a poslední je náhodné zasažení chemikálií, ve většině případů způsobené tím, že je chemická látka přechovávána v neoriginálním obalu.

Příznaky - anamnéza, krutá bolest postiženého místa, bolest a pálení polykacích cest a žaludku, nevolnost, zvýšené slinění
postižení kyselinou - vytvoření příškvarku, rána má tmavou barvu a je ohraničená
postižení zásadou - žlutohnědá až nazelenalá barva, rána je rozbředlá neohraničená a prostupuje více do hloubky

Uchovávej chemikálie v originálních obalech, nehrozí nebezpečí nechtěného požití.

První pomoc

Poranění povrchu - okamžitě oplachujeme pod tekoucí vodou minimálně 20 minut, abychom dostali látku co nejrychleji z těla pryč - strategie - oplachovat co nejkratší cestou po těle, výplach oka viz. Obrázek - figurantka má zasažené pravé oko, sterilně přikrýt
Pomoc při požití - okamžitě vypít po doušcích minimálně 0,25 litru čisté vody pro zředění chemikálie, stěna žaludku je pokryta látkou - mucinem, která jí chrání před narušováním kyselinou chlorovodíkovou obsaženou v žaludku, a zmírňuje tedy i účinek požitých chemikálií, přesto je dobré koncentraci požité chemikálie zředit vodou, nikdy nevyvolávejte zvracení, došlo by k dalšímu naleptání jícnu i dutiny ústní, zavolat na linku 155