Školení první pomoci pro laickou a odbornou veřejnost

Meningokoková infekce

Meningokoková meningitida znamená zánět mozkových blan vyvolaný bakterií Neisseria meningitis. Tato bakterie má řadu typů, u nás se vyskytují nejčastěji podtypy B a V, méně často A a Y. Meningokokové meningitidy postihují všechny věkové skupiny, nejčastěji však děti od předškolního věku a mladistvé. Invazivní meningokoková infekce je velmi závažné onemocnění, které končí přibližně v 10% smrtí nemocného do 24 hodin od počátku potíží, proto je velmi důležité podchytit prvotní příznaky onemocnění včas a ihned navštívit lékaře, a to i při pouhém podezření. Přenos bakterie se děje prostřednictvím kapénkové infekce - tedy vzduchem - od přenašečů, na kterých se příznaky většinou vůbec neprojeví. Bakterie může napadat i další orgány, protože se šíří po organismu krevním oběhem. Velké riziko hrozí u nemocných, kterým bakterie napadne srdce, plíce nebo jiné důležité orgány, proto je nutné zahájit včasnou a razantní léčbu.

Příznaky - zvracení, úporné bolesti hlavy, vysoké horečky s rapidně rychlým nástupem, křeče, průjmy, bolesti břicha, celková slabost a únava, bolesti svalů a kloubů, ospalost, zmatenost, světloplachost, zvýšené povrchové i hluboké čití, strnutí šíje - nelze položit bradu na prsa pro krutou bolest v zádech, poruchy vědomí, výsev po těle tzv. Petechií - fialové tečky na kůži po těle postupující od dolních končetin vzhůru, vzniklé krvácením do kožní tkáně (viz. Obrázky)

První pomoc

Již při prvním podezření na meningokokovou infekci je nutné nasadit vysoké dávky antibiotik, bez toho abychom čekali na výsledky krevního vyšetření, nutná je i hospitalizace dle stavu na jednotce intenzivní péče nebo na anesteziologicko-resuscitačním oddělení, podávání kyslíku polomaskou, při selhání orgánů v celkové sepsi napojit nemocného na umělou plicní ventilaci, infúze - doplnění tekutin, nepřetržitě monitorovat základní životní funkce - tlak, puls, nasycení tkání kyslíkem
Prevence - v současnosti existují očkovací látky pouze na podtyp A a C. Očkovací látka na typ b není dosud známá. Očkovací látka chrání cca 2 - 3 roky resp. 10 let.
Konjugované očkovací látky - proti typu C, aplikuje se do svalu a ochraňuje člověka na 10 let - Menjugate, neisvac-c
Kombinovaná očkovací látka - polysacharidová A a C, aplikuje se do svalu a chrání asi na 2 - 3 roky, potom je nutné přeočkování

Vitae doporučuje!!!
Při jakémkoliv podezření na změnu zdravotního stavu dítěte, kontaktujte nebo přímo navštivte svého praktického dětského lékaře. Nepodceňujte nemoci, nenechávejte dítě doma, aby ho to tzv. "přešlo". Nejčastější věta rodičů telefonujících na linku 155, kvůli několikadennímu zhoršenému stavu dítěte je - "...my jsme mysleli, že to přejde..."