Školení první pomoci pro laickou a odbornou veřejnost

Astma Bronchiale

Onemocnění vzniká náhle z plného zdraví většinou na podkladě probíhající alergické reakce na nějaký antigen, kdy dojde k vyplavení protilátek - histaminu, nebo jako akutní projev chronické obstrukční choroby plicní. Záchvat vyvolává kritické zúžení průsvitu průdušek a průdušinek a postižený se začíná akutně dusit. V tuto chvíli je nutný včasný a účinný zásah aby se postižený neudusil, proto by měl každý astmatik nosit léky první pomoci u sebe - inhalátor, aby si mohl při počínajícím záchvatu ihned nasadit léčbu. Důležitá je také kontrola stavu inhalátoru, aby se nestalo, že zrovna v dobu kdy jej bude nemocný nejvíce potřebovat, dojde lék v náplni. Každý astmatik by měl být poučen i v používání inhalátoru, protože mnoho lidí inhalátor neumí správně používat.

VITAE DOPORUČUJE,
SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ INHALÁTORU KONZULTUJ SE SVÝM OŠETŘUJÍCÍM LÉKAŘEM


Rizikové faktory - alergie, kouření, věk, dědičná zátěž, chronická obstrukční choroba plicní, fyzická zátěž
Příznaky - schvácenost, neklid, strach ze smrti, rychle narůstající dušnost, zrychlený puls, dráždění ke kašli, typickým příznakem je prodloužená výdechová fáze, vedlejší slyšitelné fenomény v dechu - vrzoty, pískání, sípání, arytmie, dechová zástava, těžký astmatický záchvat se závažnými poruchami dýchání vyžadující intenzivní léčbu označujeme jako astmatický stav


První pomoc

Klid, vhodná poloha - ortopnoická, inhalátor, přísun čerstvého vzduchu, sledovat ZŽF - hlavně dýchání