Školení první pomoci pro laickou a odbornou veřejnost

Guidelines pro resuscitaci

Hlavní cíle České resuscitační rady

zajištění kvalitní resuscitace pro záchranu lidského života

  • Podpora a koordinace výuky neodkladné resuscitace v souladu s doporučenými postupy ERC

  • Realizace vzdělávacích programů a kurzů neodkladné resuscitace pro širokou veřejnost

  • Organizace certifikovaných kurzů ALS provider ve spolupráci s mezinárodním týmem ERC

  • Tvorba oficiálních doporučených postupů a výukových materiálů pro jednotné provádění KPR

  • Preventivní činnost s cílem snižování výskytu a následků NZO ve všech věkových skupinách

  • Zlepšování kvality neodkladné resuscitace v ČR a podpora systematické kontroly resuscitační praxe

  • Podpora vědecko-výzkumné a publikační činnosti v oblasti neodkladné resuscitace a urgentní medicíny

  • Organizační zajištění odborných akcí souvisejících s problematikou neodkladné resuscitace

  • Podpora mezioborové a mezinárodní spolupráce v oblasti výuky, výzkumu i provádění NR

  • Poskytování poradenských služeb ve všech oblastech souvisejících s NR a urgentní medicínou


Doporučené postupy, tzv. Guidelines, pro kardiopulmonální resuscitaci vydané Evropskou radou pro resuscitaci, určují optimální způsob poskytnutí první pomoci osobám se srdeční zástavou, který jim zajistí nejvyšší šanci na přežití. Změny doporučení, která jsou revidovány každých 5 let, vycházejí z nejnovějších vědeckých poznatků v resuscitační medicíně, zejména z výsledků publikovaných klinických a experimentálních studií. V případě, že na základě výsledků těchto studií není možné jednoznačně stanovit, který postup je pro pacienta nejlepší, může být doporučení formulováno na základě konsenzu nejvýznamnějších světových odborníků v této oblasti.

Za standardní způsob resuscitace je považována kombinace nepřímé srdeční masáže a umělého dýchání v poměru 30:2. V případě neochoty zachránce provádět umělé dýchání (např. Z hygienických důvodů u cizího člověka, při obavách z možného přenosu infekce nebo jakéhokoliv jiného důvodu), při pomoci poskytované nevyškolenými zachránci nebo při resuscitaci prováděné na základě telefonických instrukcí operátorů tísňové linky 155, je možně při resuscitaci dospělého pacienta provádět samotnou srdeční masáž bez umělého dýchání.