Školení první pomoci pro laickou a odbornou veřejnost

Jisté známky smrti

Posmrtné skvrny
Tvoří se u osoby ležící na zádech nejprve ostrůvkovitě po stranách krku přibližně po 20 minutách, za 1-2 hodiny začínají splývat, plně jsou vyvinuty za 6 hodin. Jsou modrofialové, lze je zpočátku vytlačit prstem. V místech, kde leží mrtvola na podložce, se netvoří. Otočí-li se mrtvola v prvých hodinách po smrti, posmrtné skvrny se přestěhují a lokalizují se na místech nejníže položených. Po několika hodinách dochází k hemolýze a hemoglobin difunduje z cév do tkání - vznikají difúzní posmrtné skvrny, které se již nestěhují.

Posmrtná ztuhlost (Rigor Mortis)
Nejprve na žvýkacích svalech asi 2-4 hod. Po smrti, pak na obličejových, šíjových, na horní končetinách a nakonec na dolních končetinách úplná ztuhlost obvykle za 6-8 hod a trvá několik hodin až dnů a pak ve stejném pořadí, jak nastala, zase mizí rychleji nastupuje při vysoké teplotě prostředí, ale dříve pomíjí, při nízké teplotě se vyvíjí pomaleji, ale déle trvá.

Tonelliho příznak
Tlak na oční bulbus vyvolá nestejnoměrnou deformaci zornic - je časným příznakem. Tvoří se již za několik minut a trvá asi 2 hodiny ( neplatí pro utonutí, oběšení, glaukom)

Chladnutí mrtvoly
Periferní části (obličej, ruce, nohy) chladnou nejdříve - výrazné zchladnutí patrné již za 1-2 hod. Poté předloktí, bérce, paže, stehna, hrudník, naposled břicho, podpaží a okolí genitálu. Uvnitř těla se teplota drží nejdéle v oblasti ledvin. Obecně teplota těla klesá v prvních 3-4 hodinách po smrti asi o 1 °c za hodinu při normální pokojové teplotě.

Zasychání sliznic

Nastává brzy po smrti, nejdříve místa, která jsou vlhká - spojivka, kde se vytvoří žlutavé, posléze hnědé zaschnutí při otevřených víčkách typicky trojúhelníkovité. Typické i zkalení rohovky - nastává i tehdy, je-li oko zavřené.

Posmrtná hniloba
Nejprve kolem pupku, 3. až 5. den se šíří po celém břiše, pak na hrudník a končetiny. Asi za týden prosákne kůže hnilobnými tekutinami, vytvářejí se puchýře po stranách trupu, vyplněné nazelenalou a hnědozelenou tekutinou, posléze praskají. Za 14 dnů je pokožka zcela sloupnutá, vlasy a nehty se začínají odlučovat. Plyny nadouvají tělo, u mužů takto zvětšen penis a scrotum. Po 6 měsících chybějí měkké části na vrchní části těla, zůstávají hlavně vazivové tkáně.