Školení první pomoci pro laickou a odbornou veřejnost

Laická veřejnost

Pracovní skupina Vitae se zaměřuje na poskytování zejména školení neodkladné laické, ale i odborné první pomoci. Jsme schopni zajistit, jak proškolení laiků, tak zdravotníků. U zdravotníků je možné kurz registrovat u profesní organizace ČAS v rámci celoživotního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. Kreditní hodnota kurzu je závislá na typu akce.
Našimi nejčastějšími zákazníky jsou ovšem firmy, školy a instituce, kde školíme zejména laiky. Časový harmonogram a tematický plán kurzu je vždy individuálně sestaven a konzultován k plné spokojenosti zákazníka. Většinou pro naše zákazníky provádíme kurz, který trvá 4 hodiny, kde účastníci získají "všeobecný přehled", hlavně o novinkách v poskytování neodkladné resuscitace, úrazech a nejrozšířenějších onemocněních, která postihují českou populaci. Samozřejmě, že 240 minut není rozhodně čas, za který lze dokonale někoho naučit první pomoc, ale během tohoto času lze alespoň nastínit problematiku první pomoci. Jelikož nás často limituje časové omezení, kdy je možno zaměstnance "zdržovat" od jejich práce, volíme někdy i několik termínů školení a program rozdělíme do bloků. V rámci školení zdravotnických pracovníků jsme schopni prezentovat i jednotlivá témata dle přání zákazníka.
Kurz je prezentován odborným lektorem - zdravotnickým záchranářem s mnohaletou praxí na operačním středisku, výjezdovém stanovišti i stanovišti letecké záchranné služby. Prezentace je zpracována v elektronické podobě a promítána pomocí projektoru na plátno, jako vizuální doplnění výkladu lektora.
Po ukončení kurzu si každý účastník odnese doklad o absolvování kurzu v podobě certifikátu (viz. Obrázek). Na přímou objednávku zákazníka jsme schopni zajistit originální příručku první pomoci do kapsy, která je naším dílem a opět doplňuje přednášená témata.
Jelikož naše školení jsou výhradně stavěna na míru požadavkům zákazníka, vždy nás prosím kontaktujte na naší e-mailové adrese: vitae@email.cz, kde s vámi domluvíme podrobnosti. K prvnímu kontaktu lze využít i kontaktní formulář níže.


Kurz ABC

Profil absolventa

Absolvent tohoto modulu - Vitae ABC - se orientuje v postupech neodkladné první pomoci. Umí zavolat na linku 155 a aktivovat, tak záchranný řetězec. Umí se aktivně podílet na úkonech záchrany života při jeho akutním ohrožení. Orientuje se v právních normách české republiky, které se zabývají problematikou poskytování první pomoci. Umí rozeznat příznaky a poskytnout první pomoc u nejrozšířenějších nemocí, které zužují naší populaci - infarktu, epilepsii, diabetu a astmatu.


1. První pomoc a legislativa

vymezení pojmů, zákonné normy

2. Aktivace záchranného řetězce

"osnova" hovoru s operátorem linky 155

příklady z praxe ZS

3. Neodkladná resuscitace - Guidelines 2010

definice, příznaky, první pomoc

nácvik KPR na fantomu

4. Infarkt, Cukrovka, Epilepsie, Astma

definice, příznaky, první pomoc

praktické rady

Kurz PLUS

Profil absolventa

Absolvent tohoto modulu - Vitae PLUS - se orientuje v postupech neodkladné první pomoci. Umí poskytnout první pomoc u téměř veškerých akutních stavů, které postiženého omezují na zdraví nebo na životě. Dovede si poradit při nenadálých situacích, kdy je schopen udávat tempo v poskytování laické první pomoci do příjezdu odborných složek - Záchranné služby. V případě výskytu více zraněných se aktivně podílejí na poskytování první pomoci a dokážou aktivně spolupracovat s posádkami Záchranné služby.


1. Tepelná poranění, úrazové stavy

definice, příznaky, první pomoc

imobilizace

2. Úrazové amputace, krvácení, vyproštění

definice, příznaky, první pomoc

nácvik technik vyproštění

3. Úraz el. proudem, tonutí, napadení zvěří

definice, příznaky, první pomoc

obvazová technika

4. Alergie, intoxikace, alternativní transport

definice, příznaky, první pomoc

nácvik transportu

Kurz AED

Profil absolventa
Absolvent tohoto modulu - Vitae AED - se orientuje v postupech neodkladné první pomoci. Umí zhodnotit stav nemocného a zahájit neodkladnou resuscitaci. Modul je zaměřen na kombinaci poskytování neodkladné resuscitace s použitím automatizovaného externího defibrilátoru (AED). Umí AED použít a aplikovat ho na postiženou osobu.


1. Neodkladná resuscitace - Guidelines 2021

definice, příznaky, první pomoc

nácvik neodkladné resuscitace

2. Neodkladná resuscitace - Guidelines 2021

definice, příznaky, první pomoc

nácvik neodkladné resuscitace

3. AED - Automatizovaný externí defibrilátor

seznámení s přístrojem AED

resuscitace s použitím AED

4. AED - Automatizovaný externí defibrilátor

seznámení s přístrojem AED

"Časná defibrilace v Ústeckém kraji"