Školení první pomoci pro laickou a odbornou veřejnost

Kurz "Na míru"

Sestavte si svůj vlastní kurz "Na míru", podle zaměření vaší firmy. Základem každého kurzu je všeobecný úvod, volání na linku 155 a technologické možnosti (Aplikace Záchranka) a základní neodkladná resuscitace. K těmto nosným tématům všech našich kurzů si můžete aktivovat doplňkové okruhy, které vás zajímají nebo mají spojitost s vaší činností. My potom kurz připravíme přesně podle vašich představ a požadavků. U každého bloku je určena orientační časová dotace blok, abyste měli přehled, jak bude vámi poskládaný kurz přibližně časově náročný.


Pevná témata každého kurzu VITAE.

Teoretická část

Praktická část


Volitelná témata kurzu VITAE, požadovaná klientem.