Školení první pomoci pro laickou a odbornou veřejnost

Automatizovaný externí defibrilátor

Automatizovaný externí defibrilátor - AED - Heartstart FRX Philips
Automatizovaný externí defibrilátor je přístroj, určený pro široké použití, jak ve zdravotnických, tak i v nezdravotnických zařízeních např. Na obecních úřadech, různých sportovních zařízeních, bazénech, hotelech, seniorských domech, výrobních i nevýrobních firmách, kinech, sportovištích apod. Slouží jak velmi dobrý doplněk a pomocník k poskytnutí první pomoci při náhle vzniklé akutní srdeční příhodě - náhlé zástavě oběhu.
AED byl vytvořen jako velmi účinný přístroj, který se stal součástí postupů při poskytování první pomoci, a to i pro laiky. Přístroj je vybaven hlasovou nápovědou a grafikou v českém jazyce, která vede zachránce v průběhu celého poskytování první pomoci.
AED nejprve vyhodnotí srdeční aktivitu postiženého a doporučí, či nedoporučí provést bifázický výboj. Pomocí hlasových příkazů v češtině, navádí zachránce ke správnému provádění kompresí hrudníku a umělého dýchání dle jednoduché nápovědy, a to vše dle Gudelines 2005, schválenými Evropskou radou pro resuscitaci. AED FRX Philips splňuje požadavek na použití nejen pro dospělé, ale i pro děti, a to bez nutnosti výměny nalepovacích elektrod, pouze použitím tzv. Dětského klíče. Je odolný proti vodě, prachu i pádu, čímž je schopen pracovat i v extrémnějším prostředí.
I přes jednoduchost použití je mezi laiky stále určitá nejistota při zacházení s AED. Abychom vám přiblížili postup při použití defibrilátoru, tak jsme pro vás připravili jednoduchou animaci, která vás celým procesem provede krok za krokem, a to včetně hlasové nápovědy v češtině.

Automatizovaný externí defibrilátor - AED - Lifepak 1000

LIFEPAK 1000 je navržen tak, aby jej mohl použít první svědek události - i osoba bez zdravotnického vzdělání. Je konstruovaný jako výkonný a kompaktní defibrilátor určený k léčbě pacientů se srdeční zástavou a k zajištění funkce kontinuálního monitorování srdeční činnosti. Tento defibrilátor má všechny vlastnosti, které od defibrilátoru řady LIFEPAK očekáváte, mimo jiné:

Přizpůsobivost
Díky dvěma možnostem zobrazení lze LIFEPAK 1000 snadno adaptovat na individuální protokol péče o pacienty, nebo jej nastavit podle doporučení American Heart Association a European Resuscitation Council.

Ovládání
Po otevření brašny jste navedeni pomocí obrázků k zapnutí přístroje a poté je automaticky spuštěna hlasová a obrazová nápověda, která vás vede krok po kroku. K provedení defibrilačního výboje, který může zachránit život, jsou nutné pouze 3 úkony.

Výkon
Díky eskalaci energie až do 360 J máte k dispozici možnosti, které potřebujete pro maximální úspěch defibrilace. U pacientů, kteří vyžadují více než 1 výboj, je zvyšování dávky energie následných výbojů prokazatelně lepší strategií pro ukončení srdečních arytmií léčitelných výbojem.

Odolnost
Jako nejodolnější defibrilátor, který společnost Physio-Control kdy vyrobila, můžete vzít LIFEPAK 1000 bez obav do nejnáročnějšího prostředí.

  Zajistíme pro vás