Školení první pomoci pro laickou a odbornou veřejnost

Odborná veřejnost

Vitae pořádá odborné semináře i pro odbornou zdravotnickou veřejnost, a to jak pro nelékařské zdravotnické pracovníky, tak i pro lékaře. Stěžejním tématem těchto seminářů je neodkladná resuscitace - BLS (Basic Life Support) a ALS (Advanced Life Support) dle aktuálně platných Guidelines. Zatím dva naši lektoři jsou absolventy certifikovaného kurzu ALS Provider, který pod záštitou ERC pořádá Česká resuscitační rada. K seminářům zejména pro nelékařské zdravotnické pracovníky zajišťujeme souhlasné stanovisko profesní organizace ČAS. Na vyžádání jsme schopni zajistit souhlasné stanovisko i u České lékařské komory pro lékaře, kteří absolvují naše kurzy.